Zoekwoord

septemtriones (latijn)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, nt tussen, r-r, m-mee, p-b-bi, s-sieg


Woord

noord-septemtriones (lat.)


Intertaal

s-chenc-chonc-te-chir-te-mee-chech-t-bi-chech-s


Bewerking

schijns zoek te keer/kier te zicht bij keek trek


Uitkomst

door kiertjes kijken om wat te zien


Tessels

olles is-alles ijs


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites