Zoekwoord

schaamspleet (frans)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

v-b-bi, l-l, v-f, u-eu


Woord

schaamspleet-vulva (frans)


Intertaal

chach-bi-chluv


Bewerking

schacht/zacht bij gleuf


Uitkomst

een schacht als een gleuf


Tessels

skacht-schacht


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites