Zoekwoord

sathairn (iers)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

n-in, r-l, nt tussen, s-sieg


Woord

sathairn-zaterdag (iers)


Intertaal

in-chlinc-te-chach-te-chach-s


Bewerking

heen klink/slinger te haag te haak (ver)trek


Uitkomst

wil graag een bocht maken door er een slinger aan te geven


Tessels

nuwwe koers-nieuwe koers


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites