Zoekwoord

ruien (in de rui) 16e eeuw

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

n.v.t.


Woord

ruien, verwisselen van veren-muten (16e eeuw)


Intertaal

chnech-te-chum


Bewerking

neig te schom/schuim


Uitkomst

gaat wiegend op jacht


Tessels

skume-schuimen, jagen


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites