Zoekwoord

Rode Zee (hebr.)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

f-v, s-sieg, m-mee, nt tussen


Woord

Rode Zee-Yam Suf (hebr.)


Intertaal

fuch-s-mee-chanc-te-chych


Bewerking

voeg trek mee gang te schei/zee


Uitkomst

een smal spoor (voeg) vormt een gang door zee


Tessels

glop-smal pad


Overige info

de naam komt voor in het bijbelverhaal waarbij de Israelieten voor de Rode Zee staan, er plotseling een droge baan ontstaat en als ze erdoor zijn valt de zee op de achtervolgende Egyptenaren. (fuch-woei?)


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites