Zoekwoord

rimpel (14e eeuw)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

s-sieg, r-l. u-eu, u-ui


Woord

rimpel-runtse 14e eeuw


Intertaal

chech-s-ten-chul


Bewerking

eigen trek ten geul/huil


Uitkomst

er ontstaan geultjes of kuiltjes bijv. bij huilen (of van het lachen)


Tessels

kreukelig-gerimpeld


Overige info

Eng: shrunken-schrompelig


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites