Zoekwoord

ried (fries)

  << terug <<

Taalcategorie

ondertaal

 

Toegepaste letterwissel

nt tussen, r-l


Woord

raad-ried (fries)


Intertaal

te-chenc-te-chil


Bewerking

te schenk te heel/heil


Uitkomst

gegeven om er heil (voordeel) van te krijgen


Tessels

foord‚‚l-voordeel


Overige info

er zijn hier andere oplossingen mogelijk, maar vergelijk altijd de boventaal- en ondertaaloplossingen voor een totaalbeeld


Reacties zijn van harte welkom.

>> Wilt u reageren? >>

© 2005-2013 TexelSites